تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 گروهی از مسئولین محترم کانون مساجد خراسان شمالی در تاریخ 12 مرداد از مسجد امام حسن مجتبی (ع) بازدید نمودند. در این جلسه عنوان شد به زودی کانون مسجد امام حسن مجتبی (ع) در شهرک گلیان افتتاح خواهد شد.