تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

اداره مخابرات شیروان مشکل مزاحمتهای تلفنی گلیان را حل کرد،تا قبل از این شماره های تماس گیرنده بر روی تلفن های روستای گلیان  قابل تشخیص نبود همچنین اگر کسی از گلیان تماس تلفنی برقرار می کرد شماره تلفن او بر روی صفحه تلفن مخاطب قرار نمی گرفت.اکنون این مشکل حل شده است.