تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

بخشدار مرکزی شیروان درباره مشکلات مطرح شده گلیان از سوی اهالی آن می گوید: باتوجه به مشکل رانش زمین در محل کنونی روستا، در سال های گذشته مصوب شد تا روستا به شهرک منتقل شود