تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

تعدادی از کارگران روستاهای دهستان گلیان به دنبال دستمزد چند میلیونی خود در طی کار برای پیمانکار گاز روستاهای ورگ و رزمغان (شرکت آتیه سازان آذر انرژی) اعلام نارضایتی کرده اند.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

از تعدادی از این کارگران با خبر شدیم که حدود هفت ماه است پیمانکار گاز حقوق بسیاری از این کارگران را نداده است و پیمانکار نیز با بهانه های متفاوت از پرداخت دستمزد دست کشیده است.