تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 بیری مکانی است که گوسفندان با عبور از انجا یک به یک دوشیده می شوند درعمل بیری  عده ای کودک گردن میش ها را گرفته تا مادرانشان میش ها را بدو شند .این کلمه هم در ترکی و کرمانجی و هم برای تات زبانها معنا دارد .در واقع بیرگاه مکانی است که گله گوسفندان بعد از مدتی در روز در انجا ساکن و اهالی روستا در آنجا مشغول دوشیدن شیر می شوند.