تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

نشست نقش دهیاری ها در توسعه پایدار روستایی در تاریخ 26 آبان در ساعت12 در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر دانشور و مهندس خراشادیزاده رئیس اتحادیهای دهیاری های خراسان رضوی برگزار گردید.