تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 آقای کاظمی مقدم شورای محترم روستا در گفتگو با شبکه اترک خراسان شمالی اذعان داشت در گذشته گلیان یکی از بزرگترین روستاهای بخش مرکزی بوده که زبان مردم گلیان فارسی است و در قدیم جلیان نام داشته است.