تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

رانش زمین و رانش گل حوادثی محلی هستند و معمولا به صورتی غیرمنتظره رخ می‌دهند.این رانش‌ها هنگامی رخ می‌دهد که باران شدید  باعث می‌شود مقادیر زیادی خاک، سنگ،‌ شن یا گل به سرعت در دامنه کوه سرازیر شوند، به خصوص اگر دامنه کوه برهنه باشد .