تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

بسته های سرمایه گذاری برای مناطق گردشگری شیروان زمینه جذب سرمایه گذار در مناطق گردشگری شیروان فراهم شد و بسته های سرمایه گذاری در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیروان با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: برای حضور سرمایه گذار در مناطق گردشگری شهرستان تمام تلاش ها انجام خواهد شد.«رجعتی» افزود: چنانچه سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاری در مناطق گردشگری شهرستان رغبت داشته باشد، مجوز می دهیم و به آن ها کمک می کنیم.

ایجاد و تشکیل 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان شیروان تابع استان خراسان ‌ایجاد و تشکیل 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در
شهرستان شیروان تابع استان خراسان
1366.04.10 - .116096ت852 - 1366.10.14 - 867

آقای صفر نژاد فرماندار  شهرستان شیروان گفت: این شهرستان آثار تاریخی و مناطق گردشگری زیادی دارد و استفاده از این ظرفیت نیازمند معرفی بیشتر است.