تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

  ﻛﺘﺎﺏ «ﺳــﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ» ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳــﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﺧﻄﻰ ﺍﺯﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﻛــﻪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻗﺼﺎﺑﻴــﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺎپ. ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ. 

در این سفر کاروان شجاع الدوله پس از عبور از روستاهای گلیان  ودوین از توابع شیروان و پل ابریشم در سبزوار به سمت سمنان حرکت کردند.

خلاصه ای از این کتاب برای دانلود در اینجا قرار گرفته است ،کلیک کنید.