تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 درآمدهای دهیاری از محل عوارض ساخت وساز و وصول بهای خدمات و وسعت روستا که صرفا بر اساس محدوده قانونی تعیین شده در طرح هادی مصوب روستا است  (شهرک گلیان در واقع همان طرح هادی روستا است) بدست می آید.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیروان گفت: براساس ضرورت طرح هادی هفت روستای بالای 20 خانواری این شهرستان بررسی مجدد می شود.

 طرحهای هادی روستای از جمله پروژه هایی محسوب می شوند که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند .