تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

انما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلوه و اتی الزکوه و لم یخش الا الله   

( توبه 18 )

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس              ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

مسجد جایگاه انسان های پاک نهاد و نیکوسرشت است، مسجد پایگاه عابدان، عارفان، پرهیزگاران و رستگاران است. مسجد محل عبادت و مناجات و راز و نیاز با وجود ذی جود است. مسجد مرکز تهذیب نفس و تنویر قلب و تزکیه ی روح است. مسجد بهترین مکان جهت تعلیم و تربیت معنوی هر انسان است و به گونه ای است که ذات اقدس برای این مکان مقدس، تقدس خاصی قایل شده است.

مسجد امام حسن مجتبی شهرک گلیان جهت تکمیل نیاز به کمک معنوی و مالی شما خیرین عزیز را دارد. جهت کمک به تکمیل این مسجد می توانید کمک های نقدی خود را به بانک ملت؛ شماره حساب 3228902881  به نام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام واریز نمایید.وکمک های غیرنقدی خود شامل :ماسه ،آجر،آهن وسیمان و...را به آدرس شیروان -شهرک گلیان-مسجد امام حسن مجتبی انتقال دهید.

باتشکر هیئت امنای مسجد امام حسن مجتبی (ع)