تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 استاندار خراسان شمالی در جمع مردم روستای گلیان شیروان گفت : : بزرگترین ظرفیت روستای گلیان رودخانه پر آب است که می تواند منبع اشتغال برای جوانان باشد .