تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 روزنامه خراسان شمالی در شماره روز دوشنبه، بیست و ششم آبان ماه با درج گزارشی وضعیت حمل و نقل عمومی در شهر شیروان را مورد بررسی قرار داده است.