تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 مردمان روستای حصارپهلوانلو مهمترین درآمدزندگیشان راازمحل کشاورزی ودامداری وباغداری وآبزیان کسب می نمایند این روستای وروستای همجوار یعنی گلیان تقریبا دارای بیست شهید می باشد .

  گرماب در فاصله‌ی 36 کیلومتری جنوب شیروان قرار دارد که از شمال به روستای حصار پهلوانلو و گلیان و از جنوب به روستای بلقان و از شرق به روستا‌های قوچان و از غرب به زمین‌های مزروعی برزلی محدود می‌گردد.