تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 این هنرمند در سال 1321 در خانواده ای که همگی اهل موسیقی بودند در روستایی کهن و بزرگ به نام "گلیان" از توابع شهرستان شیروان واقع در دره ای زیبا و سرسبز در دامنه شمالی کوهستان شاه جهان دیده به جهان گشود.سلطان رضا بخشی ولی نژاد از اساتید بزرگ دوتار بودند