تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

رنگرزی یکی از هنرهای زنان کرمانج عشایر این استان است، به طوری‌که زنان عشایر برای تهیه رنگ گلیم های خود از گیاهان صحرایی و بعضی از موادی که در رنگرزی محلی بکار می‌رود، استفاده می کنند و بر این باورند که این رنگ‌ها با دوام‌تر از رنگ‌های بازاری یا جوهری است. 


رنگرزی گیاهی در بین زنان عشایر کرمانج استان خراسان شمالی رواج فراوان دارد، بنابراین طراوت و شفافیت رنگ و تنوع غنای رنگ آمیزی دستبافته‌های این استان بیش از هر عامل دیگری در شهرت آن مؤثر است.