تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

دهیار گلیان درباره شهرک روستایی  گلیان می گوید: با توجه به قرار گرفتن گلیان بین 2 کوه سنگی هیچ فضایی برای گسترش روستا وجود ندارد و به همین علت سال 78 در نزدیک روستا شهرکی پیش بینی شد تا اهالی در آن ساکن شوند.