تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 آن طور که برخی مسئولان مطرح می کنند خراسان شمالی جزو 10 استان نخست کشور از نظر خطرات و حوادث طبیعی است و از آن جایی که نیمی از جمعیت استان را روستائیان تشکیل می دهند، توجه به بافت روستایی و جلوگیری از بروز اتفاقات احتمالی در زمان وقوع حوادث طبیعی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

اکنون برخی از روستاهای استان در معرض حوادثی از جمله زلزله، سیل، سنگ افتان و رانش قرار دارد و اهالی این روستاها یا به نوعی با این خطرات کنار آمده اند و یا این که همیشه احساس خطر می کنند و از امنیت کمی برخوردار هستند و نیاز است نسبت به جا به جایی یا ایمن کردن این روستاها اقدام شود. اما این که چه تعداد روستای استان در معرض حوادث طبیعی قرار دارد و چه تعداد از آن ها ایمن شده پرسشی است که سعی شده در این گزارش به آن پرداخته شود.