تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 پروژه مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام گلیان ، به همت مردم مسلمان و شهید پرور شهرستان شیروان و دهستان گلیان هم اکنون در حال اجراست. این پروژه یکی از بزرگترین پروژهای ساخت مسجد در دهستان گلیان می باشد.