تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

  مهندس شفقت استاندار خراسان شمالی به همراه جمعی از مدیران کل استان و مسئولین شهرستان از روستای گلیان و واحدهای بازسازی شده در سمت توسعه این روستا بازدید نمودند.