تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 نام:  رجبعلی  
تاریخ تولد: 1342
وضعیت تأهل: متأهل   
میزان تحصیلات: حوزوی  
یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
تاریخ شهادت: 28/10/1365
محل شهادت: شلمچه   
محل دفن: شیروان بهشت حمزه ی رضا(ع)   
نام خانوادگی: حشمتی  
محل تولد: روستای ملاباقرگلیان  
تعداد فرزندان: 1پسر و 1دختر  
شغل: روحانی  
مسؤولیت درجبهه: 
نام عملیات: 
کیفیت شهادت:  

 نام: حسنعلی
تاریخ تولد: 1341
وضعیت تأهل: مجرد
میزان تحصیلات: سیکل
یگان خدمتی: 58 دوالفقار
تاریخ شهادت: 24/1/1362
محل شهادت: شرهانی عراق
محل دفن: شیروان روستای گلیان
نام خانوادگی: سلمانی گلیان
محل تولد: روستای گلیان
تعداد فرزندان: ـ
شغل: کشاورز
مسؤولیت درجبهه: 
نام عملیات:  
کیفیت شهادت: ترکش

  نام: سید محمود
تاریخ تولد: 1346
وضعیت تأهل: متأهل
میزان تحصیلات: خواندن ونوشتن
یگان خدمتی: ارتش 40 سراب
تاریخ شهادت: 31/4/1367
محل شهادت: میمک
محل دفن:
نام خانوادگی: موسوی
محل تولد: روستای اسطرخی
تعداد فرزندان: ـ
شغل: کارگر
مسؤولیت درجبهه: 
نام عملیات:  
کیفیت شهادت:

  نام: قربانعلی
نام خانوادگی: قنبرزاده
تاریخ تولد: 1342
محل تولد: روستای پیرشهید ورگ
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: سرباز
میزان تحصیلات: سیکل
مسؤولیت در جبهه: رزمنده
یگان خدمتی: ارتش –  لشگر 64 پیاده
نام عملیات : حادثه
تاریخ شهادت: 5/6/1363
کیفیت شهادت : بر اثر جراحات وارده
محل شهادت: سردشت
محل دفن: شیروان، بهشت حمزه ی رضا(ع)
 
 

  او در سال 1340 در روستای گلیان از توابع شهرستان شیروان به دنیا آمد و تحصیلاتش را تا دیپلم ادامه داد. مورخه ی 10/1/1361 به شهادت رسید و پیکرپاکش در روستای گلیان به خاک سپرده شد.

  نام: حسین اصغر
نام خانوادگی: قانع گلیان
تاریخ تولد: 1338
محل تولد: روستای گلیان
وضعیت تأهل: متأهل
تعداد فرزندان: 1پسر
میزان تحصیلات: سال دوم دانشگاه
شغل: رئیس زندان مرکزی مشهد
تاریخ شهادت: 22/10/1365
کیفیت شهادت: در منزل خود، بدست منافقان کوردل به شهادت رسید
محل شهادت: مشهد مقدس
محل دفن: مشهد، بهشت رضا(ع)
 

نام: علی اکبر
تاریخ تولد: 1344
وضعیت تأهل: مجرد   
میزان تحصیلات: راهنمایی
یگان خدمتی:
تاریخ شهادت: 25/10/1365
محل شهادت: شلمچه
محل دفن: شیروان روستای گلیان
نام خانوادگی:درگاهی  
محل تولد: روستای گلیان
تعداد فرزندان: ـ
شغل: کارگر
مسؤولیت درجبهه: 
نام عملیات: کربلای 5
کیفیت شهادت: ترکش

 نام: غلامحسن                                         

تاریخ تولد: 1344
وضعیت تأهل: مجرد  
میزان تحصیلات: دوم راهنمایی
یگان خدمتی: 61 محرم
تاریخ شهادت: 17/5/1367
محل شهادت: جزیره ی مجنون   
محل دفن:  شیروان دهستان گلیان روستای ملاباقر
نام خانوادگی: ثباتی  
محل تولد: روستای ملاباقر  
تعداد فرزندان: ـ
شغل:  
مسؤولیت درجبهه: 
نام عملیات: 
کیفیت شهادت: بر اثر خفگی در آب

  شهید علی صادق زاده
زندگینامه: سال 1346 در روستای حصار پهلوانلو(حصار گلیان) به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا پایان دوره راهنمایی در روستا ادامه داد و سپس برای تحصیل در دبیرستان به شیروان آمد در ایام تحصیل از کمک به خانواده غافل نبود  هر وقت بی کار می شد به روستا می رفت و در کارهای کشاورزی و دامداری کمک می کرد. او دانش آموز بسیار کوشا و درس خوان بود آرزو داشت تا ادامه تحصیل بدهد و در آینده معلم شود و به این وسیله به مردم کشورش خدمت کند.
 

نام: رضا

نام خانوادگی: صداقت
تاریخ تولد: 1342
محل تولد: روستای هفت چنار
وضعیت تأهل: متأهل
تعداد فرزندان: 1دختر
میزان تحصیلات: بی سواد
شغل: کارگر
یگان خدمتی: ارتش
مسؤولیت درجبهه:  آر پی جی زن
تاریخ شهادت: 18/6/1364
نام عملیات:  تک دشمن
محل شهادت: سیدکان عراق
کیفیت شهادت: شهید مفقود الاثر بود .
محل شهادت: سیدکان عراق
محل دفن: شیروان، روستای حصار گلیان

  نام: حسن
نام خانوادگی: صابری ورگ
تاریخ تولد: 1/11/1344
محل تولد: روستای ورگ
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: کشاورز
میزان تحصیلات: سوم ابتدایی
مسؤولیت درجبهه:  آر پی جی زن
یگان خدمتی: بسیج ،  لشگر 5 نصر
نام عملیات: والفجر 3
تاریخ شهادت: 21/3/1362
کیفیت شهادت: بر اثر ترکش
محل شهادت: مهران
محل دفن: شیروان، امام زاده ی روستای مشهد طرقی
 

 نام: حسینعلی
نام خانوادگی: هوشمند
تاریخ تولد: 5/3/1342  

 محل تولد: روستای ملاباقر

وضعیت تأهل: مجرد  

  شغل: کارگر
میزان تحصیلات: دوم راهنمایی

  مسؤولیت درجبهه:  تک تیر انداز

یگان خدمتی: لشکر 5 نصر    

 نام عملیات:  تک دشمن
تاریخ شهادت: 24/11/1361    

کیفیت شهادت: بر اثر ترکش
محل شهادت: فکه
محل دفن: شیروان، روستای مشهد طرقی

 نام:ابراهیم  
نام خانوادگی: مجیدی
تاریخ تولد:1/6/1345
محل تولد: روستای گلیان
وضعیت تأهل: مجرد
شغل: دانش آموز
میزان تحصیلات: اول راهنمایی
مسؤولیت درجبهه:  تک تیر انداز  
یگان خدمتی: لشکر 5 نصر
نام عملیات: خیبر  
تاریخ شهادت: 19/10/1362
کیفیت شهادت: بر اثرترکش
محل شهادت: ماووت
محل دفن: شیروان،  روستای ملاباقر
 

نام: غلامحسن

نام خانوادگی: یزدانی
تاریخ تولد: 1307
محل تولد: روستای ملاباقر
وضعیت تأهل: متأهل
تعداد فرزندان: 5پسر ـ 5دختر
میزان تحصیلات: خواندن  و نو شتن
شغل: کشاورز
یگان خدمتی: سپاه
مسؤولیت درجبهه:  تک تیر انداز
تاریخ شهادت: 25/10/1366
نام عملیات:  بیت المقدس
محل شهادت: ماووت
کیفیت شهادت: بر اثر  ترکش
محل دفن: مشهدمقدس،  بهشت رضا(ع)